Národní hrdina Kenesary Kasymov (pokrevní příbuzný Čingischána) byl posledním vládcem Kazašského chanátu a neúnavným bojovníkem za nezávislost.