Tak jak je v Astaně zvykem i synagoga Beit Rachel je největší ve středoasijském regionu.