"Pětku mě lístek stál, tak se ukažte,
Dobrý den sportu zdar, fotbalu zvláště."