Klášter Saint-Victor založený roku 415 patří mezi nejstarší křesťanské opatství v Evropě.