Dvacet kiláků od Opavy nebylo jediného nádraží či zastávky, která by nevítala vlakovou delegaci Ostravských.