Galeriův oblouk nechal zbudovat římský císař Galerius v roce 297 n.l. po vítězství nad Peršany. Častá zemětřesení a zub času udělaly své.