V tomto domě se v roce 1881 narodil Mustafa Kemal Atatürk první turecký prezident.

Atatürk (Otec Turek) prosadil ve dvacátých letech minulého století v Turecku radikální reformy na úkor islámu. Po pádu Osmanské říše vytvořil z Turecka sekulární stát "evropského" typu. Islám přestal být státním náboženstvím. Turecké ženy přestaly být majetkem mužů a zároveň získaly volební právo (o 20 let dříve než ve Francií a o více než 40 před Švýcarskem). Mužům zakázal nosit fezy (tradiční pokrývku hlavy). Ženy přestaly nosit čádor (islámský oděv). Zavedl evropské míry a váhy. Z arabského písma přešel na latinku a nahnal do škol i dospělé obyvatelstvo. Zmatek panující v často se opakujících arabských jménech vyřešil zavedením druhého jména - každá rodina si mohla vybrat dědičné příjmení. Muslimský kalendář začínající rokem 622 (útěk Mohameda z Mekky do Medíny) nahradil mezinárodně platným letopočtem, čímž přesunul Turecko ze čtrnáctého století do století dvacátého.

Jeho protiislámské postoje jsou v kontextu dnešní doby téměř k neuvěření. Své opovržení vírou, která brzdila rozvoj země, dával Atatürk najevo ve veřejných prohlášeních: "Islám je dobrý nanejvýš pro změkčilé Araby, nikoli však pro Turky, kteří jsou dobyvatelé a muži“ nebo "Islám, tato absurdní teologie nemorálního beduína, je mršinou, která otravuje naše životy”. ...a přitom oblíbenost jeho osoby mezi dnešními Turky je neskutečná. Jeho podobizna zdobí všechny bankovky. Jeho sochu naleznete v každém tureckém městě. Jeho jméno nesou ulice, parky, instituce i letiště.

Pamětní deska na rodném domě.