V tomto domku pobýval krátce po založení města car Petr I. a právě odtud sledoval výstavbu Petropavlovské pevnosti.