Interiér Chrámu na prolité krvi je vyzdoben 7.500m2 vzácných mozaik (video).