Alexandrův sloup, Zimní palác, Triumfální oblouk...

Videopohled na celé Palácové náměstí ve dne a v noci.

Zimní palác v noci. 

Noční pohled na Ermitáž z druhého břehu Něvy.