Torre del Orro - 36m vysoká strážní věž chránící přístup od řeky Guadalquivir k paláci Alcázar. Jedním z obranných prvků býval i natažený řetěz mezi věží a druhým břehem, bránící proplutí lodí do přístavu.