Real Alcázar - nádvoří Patio de las Doncellas.

Původně maurská pevnost byla od roku 720 využívána jako sídlo sevillských vládců. Po dobytí města (1248) křesťanským králem Ferdinandem Kastilským se z paláce stala královská residence, která svému účelu slouží dodnes.