Katedrála Panny Marie je třetí největší katedrálou světa. Když byla v roce 1507 dokončena, převzala štafetu té NEJ po byzantském chrámu Hagia Sofia držící tento primát více jak 1000 let. Teprve za dalších dalších sto let ji co do velikosti trumfly Basilika svatého Petra v Římě a londýnská Katedrála svatého Pavla.   ( video )