Sarkofág nesený sochami čtyř králů nepatří nikomu menšímu, než slavnému mořeplavci Kryštofu Kolumbovi. Ostatky objevitele Ameriky nejsou uloženy ve zdejší katedrále náhodou. Sevilla bývala jediným přístavem ve Španělsku, odkud směly plout lodě do Nového světa.