Ruský pravoslavný chrám sv. Alexandra Něvského na vrchu Toompea.